woensdag 7 februari 2018

De smerige LEUGENS van de NOS

De Nederlandse STAATSOMROEP, geleid door BEROEPSLEUGENAARS en GODDELOZE MISLEIDERS kwam vandaag met deze WAANZIN:

Beelden van auto met pop in de ruimte 'ongelooflijke reclamestunt'


De NOS is SCHULDIG aan het propageren van de GLOBE-aarde LEUGEN, want de aarde is PLAT en ROND met een FIRMAMENT, overeenkomstig het Bijbelse woord, en JEZUS Christus, die GOD is, is de schepper hiervan.
Maar daar heeft de GODDELOZE NOS lak aan!


In deze reportage wordt verder propaganda gemaakt voor de niet-bestaande 'ruimtevaart', want alle landen (waaronder Nederland) die aan deze LEUGEN meedoen maken de gehersenspoelde massa wijs dat raketten in een 'baan om de aarde worden gelanceerd' of zelfs verder 'de ruimte worden ingeschoten'.

Maar wat is de waarheid?

Dat dit helemaal NIET KAN!

Want er is GEEN 'ruimte' en elke raket die de lucht ingaat komt gewoon ergens anders op aarde terecht en STORT NEER!

Tussen de platte en ronde aarde en het firmament (de KOEPEL die de Bijbel 'hemel' noemt) bevindt zich LUCHT en o.a. WATERDAMP in de vorm van WOLKEN, en daarbuiten bevindt zich WATER.


De LEUGENAARS van de NOS beweren verder dat reizen naar mars mogelijk zijn en naar 'andere planeten', terwijl onze aarde GEEN PLANEET is, doch de AARDE zoals de Bijbel dat duidelijk maakt, en planeten en sterren bevinden zich in het firmament en zijn relatief KLEIN.

De zon en de maan zijn groter maar ook relatief klein ten opzichte van de aarde en ze draaien hun rondjes boven de platte aarde:


Doe onderzoek, zoals ik dat zelf in het verleden heb gedaan en genezen werd van de WAANZIN van de onbestaande GLOBE, RUIMTE en RUIMTEVAART en meer, en weiger nog langer misbruikt te worden door de DUIVEL die ook de Nederlandse staatsomroep, de NOS in zijn greep heeft, en daardoor het grootste deel van het Nederlandstalige volk!

Geloof vooral dat de Bijbel Gods Woord is en de waarheid is aangaande de schepping van de aarde en alles wat er is en dat die schepper JEZUS Christus is, die bijna 2000 jaar geleden op aarde kwam om UIT LIEFDE de straf voor onze zonden te ondergaan en zijn bloed voor de verzoening van onze zonden vergoot, opdat wie dat gelooft en wie ermee instemt dat dat nodig was, vrijuit gaat en voor eeuwig gered is door ook te geloven dat JEZUS uit de dood is opgestaan op de derde dag, overeenkomstig de geschriften.

 

1 opmerking:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.